Dostosowanie urządzeń dzwigowych do norm UE

Wykonujemy dostosowanie suwnic, wciągników oraz innych urządzeń dzwigowych do dyrektywy 2009/104/WE UE (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady) oraz do Rozporządzeniem Ministra Gospodarki dotyczącego wdrożenia tej dyrektywy.

Dyrektywa 2009/104/WE dotyczy minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy.
Dyrektywa ta zastąpiła dyrketywę narzędziową 89/655/WE.