powrót Zdjęcia: sprzęgła przybębnowe typu ASg
sprzęgła przybębnowe ASg
sprzęgła przybębnowe typu od 0124ASg do 0128ASg, 130ASg
sprzęgło przybębnowe